Advies brandveiligheid

Brandveiligheid is een belangrijk thema waar de laatste tijd steeds meer aandacht aan wordt besteed. De opgestelde normen helpen u om aan de vastgestelde brandveiligheidseisen (uit het Bouwbesluit 2012) te voldoen. Zo zorgen de normen, opgesteld door de NEN, voor eenduidigheid maar ook voor veiligheid.

Voor het vroegtijdig kunnen signaleren van een brand zijn brandveiligheidsinstallaties cruciaal. De regelgeving stelt sommige installaties zelfs verplicht. Het is van groot belang dat de installaties goed worden geïnstalleerd en vervolgens adequaat worden onderhouden.

Advies brandveiligheid door Bergh Brandveiligheid

Voor advies rondom brandveiligheid graag we graag met je in gespek. Wij weten precies welke zaken minimaal op orde moeten zijn om te voldoen aan de gestelde wet- en regelgeving in het Bouwbesluit 2012. 

Hieronder vind je een korte beschrijving van de belangrijkste NEN normen op het gebied van brandveiligheid. Mocht je vragen hebben over deze NEN normen, neem dan vrijblijvend contact met ons op zodat we je kunnen voorzien van het juiste advies als het gaat om brandveiligheid.

  • NEN 1010 – Elektrische installaties voor laagspanning
  • NEN 2535 – Brandveiligheid van gebouwen – Brandmeldinstallaties – Systeem- en kwaliteitseisen en projectierichtlijnen
  • NEN 2555 – Brandveiligheid van gebouwen – Rookmelders voor woonfunctie zelfstandig wonen
  • NEN 2575 – Brandveiligheid van gebouwen – Ontruimingsalarminstallaties – Systeem- en kwaliteitseisen en projectierichtlijnen
  • NEN 2654 – Beheer, controle en onderhoud van brandbeveiligingsinstallaties
  • NEN-EN 54 – Automatische brandmeldinstallaties
  • NPR 2576 – Functiebehoud bij brand

Meer informatie over advies rondom brandveiligheid? 

Wil je meer weten over onze dienstverlening op het gebied van advies rondom brandveiligheid? Neem contact met ons op en we gaan graag met je in gesprek. 

Meer informatie