NEN 2535

Brandveiligheid van gebouwen | brandmeldinstallaties | systeem- en kwaliteitseisen en projectierichtlijnen

NEN 2535 omvat regels voor het ontwerp, de uitvoering, de compatibiliteit en de kwaliteit van het te installeren brandmeldsysteem.

Meer informatie