Brandwerend afdichten

Laat een brand niet overslaan naar naastgelegen ruimtes. 

Het brandwerend afdichten van gaten, naden en kieren (scheidingen) is essentieel voor de brandveiligheid in jouw pand. Op deze manier kun je voorkomen dat een brand zich uitbreidt binnen een pand. Zelfs de kleinste openingen in deze scheidingen kunnen er voor zorgen dat rook en gassen zich verspreiden naar bijvoorbeeld de luchtwegen. Deze openingen zijn vaak gemaakt om kabels, (kunststof)leidingen of ventilatiekanalen door te voeren.

Brandwerend afdichten voor weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag

Wanden, vloeren, gevels en daken die zijn aangewezen als brandscheiding moeten volgens artikel 2.10 van het bouwbesluit voldoen aan een bepaalde mate van weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (WBDBO).

Van geen of onvoldoende onderhoud naar brandveilig!

Onvakkundig aanbrengen van brandwerende afdichtingen of het toepassen van niet-brandwerende materialen. Het zijn voorbeelden die wij bijna dagelijks tegenkomen als wij gevraagd worden bestaande brandwerende afdichtingen te inspecteren. Ook zien we vaak dat gebouweigenaren vaak geen of onvoldoende onderhoud plegen nadat een gebouw is opgeleverd. Als gevolg daarvan zijn beschadigingen en veroudering van brandwerende afdichtingen aan de orde van de dag. Alleen met een juiste toepassing van brandwerend afdichten kan branddoorslag worden voorkomen en is jouw pand brandveilig!

Bergh Brandveiligheid brengt brandwerende afdichtingen aan in nieuwe en bestaande gebouwen. Voor brandwerend afdichten passen we gecertificeerde producten toe die zijn afgestemd op de situatie en voldoen aan de gestelde eisen. Op deze manier is het mogelijk om brandwerendheden te garanderen van 30, 60, 90 of zelfs meer dan 120 minuten.

Om als gebruiker grip te houden op de brandveiligheid, legt Bergh Brandveiligheid B.V. de verplichte registratie en inspectie in een Online Logboek vast.

Meer informatie