Inspectie en advies

Wij bieden totaaloplossingen voor het brandveilig gebruiken van jouw pand. Een belangrijk onderdeel hierbij is inspectie van en advies rondom brandveiligheid.

Bergh Brandveiligheid biedt totaaloplossingen voor het brandveilig gebruik van jouw pand. De eerste stap is het geven van een passend advies. Onze brandveiligheidsadviseurs inspecteren het object op het gebied van brandveiligheid. Dit kan gaan van een eenvoudige controle van de aangebrachte voorzieningen tot een integrale brandveiligheidsscan.

Werkwijze met plan van aanpak

Onze werkwijze kenmerkt zich door de proactieve instelling van onze medewerkers, de hoge mate van flexibiliteit en het bewustzijn van de omgeving waarin wij aan het werk zijn. In een passend plan van aanpak houden we specifiek rekening met wensen en eisen van gebruikers en bezoekers van het object. Deze vertalen wij in onze werkmethode en de daarvoor noodzakelijke voorzieningen op de werkplek.

In eerste instantie volgen wij de wet- en regelgeving zoals het Bouwbesluit deze voorschrijft en bepalen wij de best passende oplossing in uitvoering, het gebruik en het beheer. Door correct invulling te geven aan de eisen van het Bouwbesluit, zorgt Bergh Brandveiligheid voor een haalbaar brandveiligheidsplan waarbij wij op een zo economisch mogelijke manier een veilige situatie creëren die tevens aansluit op uw specifieke wensen.

Verzekeringseisen

De eisen kunnen scherper zijn door aanvullende eisen vanuit verzekeringsoogpunt. Wij hebben projecten gerealiseerd waarbij deze eisen ver boven het wettelijk minimum lagen met brandwerendheden tot 240 minuten. Dit vergt een bijzondere aanpak met producten en oplossingen die dit aankunnen. Vaak is daarbij nog een extra goedkeuring nodig in de vorm van een keurmerk zoals FM-Approved materialen.

Rapportage

Een heldere rapportage is van belang bij de communicatie met de brandweer/bevoegd gezag, zoals?. Onze rapportage is voorzien van een duidelijke uiteenzetting met betrekking tot wettelijke eisen, geconstateerde gebreken en voorgestelde praktische oplossingen.

Vanuit onze expertise kunnen wij u adviseren en ontzorgen met behulp van:

  • Inspectie brandveiligheid
  • Integrale brandveiligheidsrapportages
  • Aanvullende brandveiligheidseisen vanuit verzekering
  • Beheersbaarheid van brand
  • Omgevings- en gebruiksvergunningen
  • Ontruimingsplannen
  • Brandoverslagberekeningen
  • Risicogerichte brandveiligheidsbenadering / FSE
  • Advies omtrent opslag en verwerking van gevaarlijke stoffen (bijvoorbeeld PGS15)

Meer informatie