NEN-EN 54

Automatische brandmeldinstallaties

De NEN-EN 54 productnormserie is van toepassing op brandmeldsystemen in en om gebouwen, gemaakt van verschillende onderdelen die communiceren met als doel het detecteren van brand op het vroegst mogelijke moment. Bovendien om alarm te kunnen genereren, zowel lokaal als bij beheerinstanties. Bij brandalarm kan ook een signaal worden gegeven aan andere brandbeveiligingsinstallaties om af en/of uit te gaan.

De normserie bestaan uit circa 20 delen. Hieronder staan een aantal delen uitgelicht.

NEN-EN 54-1: Inleiding
NEN-EN 54-2: Brandmeldcentrale
NEN-EN 54-3: Brandalarmeringsapparatuur
NEN-EN 54-4: Energievoorziening
NEN-EN 54-5: Thermische melders
NEN-EN 54-7: Rookmelders
NEN-EN 54-11: Handbrandmelders
NEN-EN 54-12: Lineaire rookmelders
NEN-EN 54-18: In- / Outputmodules
NEN-EN 54-20: Aspiratie rookmelders (ASD)
NEN-EN 54-21: Doormeldeenheid

Meer informatie