Compartimenteren

Conform het Bouwbesluit dient jouw pand voorzien te zijn van verschillende brand- en rookcompartimenten om de omvang van de brand te kunnen beperken en veilig vluchten mogelijk te maken. Compartimenteren is een must voor een (brand)veilig pand. 

´╗┐Compartimenteren is het opsplitsen van ruimtes of gebouwen om te voorkomen dat brand of gassen zich kunnen verspreiden naar andere ruimtes. Gebouwen dienen conform het Bouwbesluit voorzien te zijn van verschillende brandcompartimenten en rookcompartimenten. Dit met als doel de omvang van de brand te kunnen beperken en veilig vluchten mogelijk te maken van de aanwezige personen.

Een compartiment heeft conform artikel 2.10, afhankelijk van het beoogde gebruik, een bepaalde omvang en weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag, de WBDBO-eis. Dit is de tijdsduur (in minuten) dat een constructie zijn scheidende functie kan vervullen bij blootstelling aan een standaardbrand.

Vanuit de wet- en regelgeving worden niet vaak eisen gesteld welke hoger zijn dan 60 minuten. Verzekeraars en natuurlijk gebouweigenaren zelf kunnen ervoor kiezen hogere eisen te stellen om bijvoorbeeld de bedrijfscontinuïteit te waarborgen bij een eventuele brand.

Wij bieden oplossingen aan van 20 tot 240 minuten brandwerendheid. De WBDBO-eis heeft conform de NEN 6069 een onderverdeling in verschillende criteria:

 • Vlamdichtheid betrokken op de afdichting (E)
  De scheidingsconstructie voorkomt dat vlammen en hete gassen doordringen tot de niet-verhitte zijde. Dit betekent dat tijdens brand geen grote openingen of spleten in de constructie mogen ontstaan.
 • Thermische isolatie betrokken op de oppervlaktetemperatuur (I)
  De scheidingsconstructie beperkt de temperatuurstijging aan de niet-verhitte zijde tot maximaal 180 °C lokaal of 140 °C gemiddeld.
 • Thermische isolatie betrokken op de warmtestraling (W)
  De scheidingsconstructie zorgt ervoor dat de warmtestraling niet groter wordt dan 15 kW/m2 op een afstand van 1 m aan de niet-verhitte zijde van de scheiding.
 • Dragende functie (R)
  De scheidingsconstructie bezwijkt niet.

Wil je meer weten over compartimenteren om de (brand)veiligheid van je pand te optimaliseren? Neem dan contact met ons op. 

Meer informatie