NEN 2575

Brandveiligheid van gebouwen | ontruimingsalarminstallaties | systeem- en kwaliteitseisen en projecteringsrichtlijnen

NEN 2575 omvat eisen voor het ontwerp, de uitvoering, de compatibiliteit en de kwaliteit van ontruimingsalarminstallaties die zijn bedoeld om in geval van brand en/of andere noodsituaties een snelle en goede ontruiming van een gebouw en/of deel van het gebouw mogelijk te maken. De norm gaat in op verschillende type ontruimingsalarminstallaties, zoals o.a. luid- en stilalarm.
NEN 2575-1: Algemeen
NEN 2575-2: Luidalarm Type A (gesproken woord)
NEN 2575-3: Luidalarm Type B (slowwhoop)
NEN 2575-4: Stilalarm (PZI)

Meer informatie