Diensten

Voor het brandveilig maken van uw pand biedt Bergh Brandveiligheid een totaalpakket van diensten aan.

Compartimenteren

Jouw pand moet voorzien zijn van brand- en rookcompartimenten om de omvang van de brand te kunnen beperken en veilig vluchten mogelijk te maken.

Brandveiligheidsinstallaties

Wanneer er brand uitbreekt, is het belangrijk om snel te handelen. Door de installatie van de juiste brandveiligheidsinstallaties kan er snel en veilig worden ontruimd.

Inspectie en advies

Het brandveilig maken van een pand is een nauwkeurige klus. Bergh Brandveiligheid inspecteert het pand en adviseert over de te nemen maatregelen.

Brandwerend afdichten

Laat een brand niet overslaan naar naastgelegen ruimtes. Het afdichten van gaten, naden en kieren is essentieel voor de brandveiligheid in jouw pand.

Onderhoud en beheer

Brandveiligheid is een continu proces waarvoor aandacht nodig is. Wij inspecteren en herstellen de brandscheidingen waar nodig.

Beschermen van constructies

De hitteontwikkeling die ontstaat bij een brand heeft impact op de hoofddraagconstructie. Wij zorgen voor een brandvertragende voorziening op de draagconstructie.

Online logboek

Het brandveilig houden van een pand kan niet zonder een degelijke registratie van de genomen maatregelen. Met ons online logboek houden we grip op de brandveiligheid.

Certificering Brandmeldinstallatie

Bergh Brandveiligheidsinstallaties begeleidt het gehele traject vanaf het advies, de aanvraag tot en met het leveren en certificeren en het onderhouden van de installatie.

Onderhoud Brandmeldinstallaties

Door het uitvoeren van (periodiek) onderhoud wordt de installatie jaarlijks gecontroleerd en wordt de grootste zekerheid bereikt voor het in stand houden van de brandmeldinstallatie en...

Advies brandveiligheid

Brandveiligheid is een belangrijk thema waar de laatste tijd steeds meer aandacht aan wordt besteed. De opgestelde normen helpen u om aan de vastgestelde brandveiligheidseisen (uit het...