NEN 2654

Beheer, controle en onderhoud van brandbeveiligingsinstallaties

Een brandmeldinstallatie kan alleen effectief blijven functioneren wanneer het beheer, de controle en het onderhoud van de installatie op de juiste wijze plaatsvindt.

NEN 2654 omschrijft de nodige aanwijzingen en eisen die in dit verband moeten worden aangehouden.

NEN 2654-1: Brandmeldinstallaties
NEN 2654-2: Ontruimingsalarminstallaties

Meer informatie