Brandveilig onderhoud 5/5 | Het complete plaatje: Integrale brandveiligheid

12-12-2023
Terug naar overzicht

In het verzorgen van een hoge mate van brandveiligheid staat 'integrale brandveiligheid' centraal bij onze dienstverlening. Het belang van het onderhouden van de brandveiligheidssituatie in gebouwen wordt steeds urgenter, met als doel om niet alleen adequaat te reageren in geval van een noodsituatie, maar vooral om deze situaties te voorkomen. Matt van Gorkom is werkzaam als hoofd bedrijfsbureau binnen Bergh Brandveiligheid en heeft een coördinerende rol. 

Wat is integrale brandveiligheid?

"Integrale brandveiligheid omvat het volledige spectrum van maatregelen en voorzieningen die genomen moeten worden om een gebouw brandveilig te maken én te houden," vertelt Matt. "Hierbij wordt niet alleen gekeken naar de aanwezigheid van brandblusapparatuur en rookmelders, maar ook naar de bouwkundige aspecten van het pand."

Om de mate van brandveiligheid op peil te houden, is het van groot belang dat gebouweigenaren en beheerders regelmatig onderhoud plegen. Dit omvat niet alleen het controleren en eventueel vervangen van brandblusmiddelen en rookmelders, maar ook het inspecteren van bouwkundige elementen zoals brandwerende deuren, muren en vloeren. 

Matt geeft aan: "Bij het trekken van kabels en leidingen komt het regelmatig voor dat er een doorbraak wordt gemaakt in de brandscheiding. Het is essentieel om dergelijke schades te herstellen om ervoor te zorgen dat de brandscheiding haar functie blijft vervullen."

Onderhouden is beter dan herstellen

Matt benadrukt: "Wij moedigen gebouweigenaren aan om samen te werken met lokale autoriteiten voor een alomvattende en effectieve aanpak van brandveiligheid. Dit komt niet alleen ten goede aan de veiligheid van bewoners en gebruikers, maar kan ook helpen schade aan eigendommen te voorkomen en de impact op het milieu te minimaliseren."

Het onderstrepen van integrale brandveiligheid en het actief onderhouden van de brandveiligheidssituatie in gebouwen is een gezamenlijke verantwoordelijkheid die bijdraagt aan een veilige leef- en werkomgeving voor iedereen. Samen kunnen we dat beter. 

Neem vrijblijvend contact op voor vragen of meer informatie.

ContactIk help je graag verder

Matt van Gorkom

Hoofd bedrijfsbureau Stel je vraag