Waterweg Wonen Vlaardingen

03-02-2021
Terug naar overzicht

Samen met Waterweg Wonen in Vlaardingen werken we al een aantal jaren intensief aan het brandveilig(er) maken van de huurwoningen die deze woningcorporatie aanbiedt. Een nieuwsupdate over deze mooie samenwerking die in 2017 is gestart.

Waterweg Wonen

Waterweg Wonen is een woningcorporatie in Vlaardingen die door het aanbieden van goede, betaalbare woningen, het woongeluk in Vlaardingen wil verbeteren. Waterweg Wonen heeft ruim 11.000 sociale huurwoningen in beheer.

Terugblik

In 2018 hebben we de brandveiligheid verbeterd van de appartementen in de Billitonflat en De Wetering in opdracht van Waterweg Wonen. In de eerste plaats hebben we een uitgebreid onderzoek gedaan naar de brandveiligheid van deze 2 complexen. Onze bevindingen hebben we met hen gedeeld in een onderzoeksrapport, onderbouwd conform geldende richtlijnen. Uitgangspunten van dit rapport waren onder andere:

  • Het veilig ontvluchten bij calamiteit;
  • Het zoveel als mogelijk beheersbaar maken van een brand; en
  • Aanpassingen doorvoeren om te kunnen voldoen aan de eisen vanuit het Bouwbesluit

Deze werkzaamheden zijn eind 2018 succesvol afgerond en gedocumenteerd in ons digitale logboek. Onze samenwerking is een jaar later voortgezet met een project waarbij we een aantal ruimtes voor scootmobielen brandwerend hebben opgewaardeerd. 

Ook in 2020 hebben we een mooi project opgestart in opdracht van Waterweg Wonen. Dit keer een ander complex, andere woonomgevingen, een andere tijd (lees: Corona) maar dezelfde uitdaging: optimale brandveiligheid!

512 woningen brandveilig

In maart 2020 zijn we gestart met onze werkzaamheden aan in totaal 512 woningen, die onder beheer vallen van Waterweg Wonen in Vlaardingen. We zijn gestart in de algemene ruimtes van de 128 portieken van de wooncomplexen. Deze werkzaamheden zijn grotendeels tijdens de eerste Corona lockdown uitgevoerd. Uiteraard hebben we tijdens deze werkzaamheden in hoge mate rekening gehouden met de toen geldende maatregelen. 

Medio vorig jaar zijn we gestart met de 512 individuele woningen. Dat bleek een grote uitdaging; aangezien de werkzaamheden vooral ín huis uitgevoerd moesten worden. Maar door fijne communicatie met bewoners, een goede aansturing vanuit de woningcorporatie en rekening houdende met de RIVM richtlijnen hebben we inmiddels ruim 70% van onze werkzaamheden kunnen uitvoeren. Zo hebben we alle voordeuren opgewaardeerd (incl. nieuw glas) en hebben we brandwerende ventielen geplaatst. Deze brandwerende ventielen sluiten automatisch als de temperatuur van de lucht, die door de ventielen gaat, boven een bepaald aantal graden komt.

Tenslotte voorzien we iedere berging, van een woning, van nieuwe brandwerende deuren waarbij we de WBDBO optimaliseren in deze ruimtes. WBDBO staat voor ‘weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag’ en geeft de kortste tijd aan dat een brand beperkt moet blijven volgens het bouwbesluit in een ruimte voordat deze zich kan uitbreiden naar aangrenzende ruimtes. In dit geval het trappenhuis en de bergingen van andere woningen.

Veilig wonen vraagt om gerichte aandacht, zeker als het gaat om brandveiligheid. Wij leveren een compleet pakket aan passieve bescherming en preventie om een veilige leefomgeving te creëren en te behouden. Na oplevering kunnen wij u voorzien van een passend onderhoudsplan. Zo willen wij Samen Beter Bouwen aan brandveiligheid!