Waterweg Wonen Vlaardingen

  • Wonen
Naar alle projecten

Aanvraag brandveiligheid Waterweg Wonen

In 2017 vroeg Woningcorporatie Waterweg Wonen ons een opgave te doen voor het brandveiliger maken van 2 complexen; De Billitonflat en De Wetering in Vlaardingen.

Met behulp van een zelf opgesteld onderzoeksrapport brandveiligheid in combinatie met een open begroting wisten we de opdrachtgever te overtuigen om het traject op basis van de laagste prijs en het beste advies met ons verder op te pakken.

Kijkend naar de doelgroep is het advies gebaseerd op het laten voldoen aan het Bouwbesluit, het beheersbaar maken van de brand en het veilig ontvluchten. Na akkoord van de gemeente en brandweer zijn we gestart met de voorbereidingen.

Werken in een bewoond pand

We hielden er met de voorbereidingen rekening mee dat de werkzaamheden in een in-gebruik-zijnde omgeving moesten worden uitgevoerd. Met voldoende afdekvoorzieningen, stofbeperkende maatregelen en een strakke maar haalbare planning zijn we van start gegaan.

Deze punten waren belangrijk, maar onze gemotiveerde vakmensen maakten het verschil. Zij zijn gewend om op een correcte wijze om te gaan in deze omgevingen en zo, zonder klachten, het project af te ronden.

Resultaat

Tijdens het proces hielden we Waterweg Wonen, bevoegd gezag en de bewoners op de hoogte van de werkzaamheden. Dit heeft geleid tot een mooie samenwerking, met als eindresultaat een brandveilige omgeving en een tevreden klant.

Alle werkzaamheden zijn vastgelegd in ons online logboek, met hierin foto’s van vóór en na de werkzaamheden. Hierin zijn de diverse controlemomenten vastgelegd ter onderbouwing maar ook voor het toekomstig uit te voeren onderhoud.

Opdrachtgever:

Waterweg Wonen

Ik help je graag verder

Rob Michielsen

Directeur Stel je vraag

Diensten binnen dit project

Inspectie en advies

Het brandveilig maken van een pand is een nauwkeurige klus. Bergh Brandveiligheid inspecteert het pand en adviseert over de te nemen maatregelen.

Brandveiligheidsinstallaties

Wanneer er brand uitbreekt, is het belangrijk om snel te handelen. Door de installatie van de juiste brandveiligheidsinstallaties kan er snel en veilig worden ontruimd.

Online logboek

Het brandveilig houden van een pand kan niet zonder een degelijke registratie van de genomen maatregelen. Met ons online logboek houden we grip op de brandveiligheid.