Optimalisatie brandveiligheid Woonzorgcentrum Jacqueline

28-05-2015
Terug naar overzicht

Stichting tanteLouise-Vivensis wilde voor het Woonzorgcentrum Jacqueline in Bergen op Zoom de brandveiligheid voor haar bewonerskamers optimaliseren en uiteraard moest dit voldoen aan de wettelijke eisen. Men wilde alle wensen graag door één bedrijf laten uitvoeren voor een effectief en efficiënt resultaat. Bergh Brandveiligheid is gevraagd een advies te schrijven, een plan van aanpak te maken en de volledige uitvoering te verzorgen.

De aanpak

Bergh Brandscheidingen heeft op verschillende punten aanpassingen en verbeteringen doorgevoerd. Alle 45 bewonerskamers waren voorzien van een gevelpui bestaande uit een opdekdeur en schrootjeswand. Deze voldeden niet meer aan de huidige eisen van brandwerendheid. De deuren zijn vervangen in brandwerende deuren waarbij de sponningen zijn aangepast met een stompe detaillering.


Daarnaast is de deur breder gemaakt tot 1130mm voor het vereenvoudigen van de toegang voor de bedden en rolstoelen. De schrootjeswand is vervangen voor een geïsoleerde wand voorzien van een gecertificeerde brandwerendheid.


Door de centrale afzuigschachten en de, per kamer, afgetakte afzuigventielen was het noodzakelijk om brandklepjes te plaatsen. Als er brand uitbreekt in één van de woningen gaat de klep dicht en wordt voldaan aan de vereiste brandwerendheid.


De hoofdbrandcompartimentering rondom de trappenhuizen is verbeterd door het aanpassen en vervangen van de puiconstructies, waar nodig drangers te plaatsen en het spiegeldraadglas te vervangen in brandwerende EI en EW beglazing.

Resultaat

Door een geruisloze uitvoering hebben de bewoners tijdens de werkzaamheden gewoon gebruik kunnen maken van hun woning. De noodzakelijke aanpassingen aan de brandmeldinstallatie werden gecoördineerd en direct meegenomen door de brandmeldspecialist, zodat het gebouw ook gedurende de uitvoering continu brandveilig was.


In korte tijd is er nagenoeg geruisloos een enorme hoeveelheid werk verzet met, door het toepassen van innovatieve oplossingen, als resultaat een brandveilige woon- en werkomgeving uitgevoerd binnen het beschikbare budget .