Steeds vaker branden in parkeerkelders onder woongebouwen

12-12-2016
Terug naar overzicht

Steeds vaker wonen huishoudens in een appartement. Ten opzichte van 2012 is er een stijging van ongeveer 23% (bron CBS). Vaak hebben de woongebouwen een parkeergarage op de onderste bouwlaag waarin men voertuigen kan parkeren en een opslag heeft voor fietsen en materialen.

Verontrustend daarbij is dat het aantal branden in een parkeergarage ook is toegenomen. Of dit nu de oorzaak is van de toename van het aantal woongebouwen of door een andere oorzaak, zoals het opladen van elektrische auto`s en fietsen; het blijft van belang dat de bovengelegen woningen en hun bewoners kunnen vertrouwen op de brandveiligheid van de parkeergarage.

Risico

Eind vorig jaar alleen al zijn er in Nederland op zeker drie plaatsen branden geweest in een parkeergarage onder een woongebouw. Het komt vaak voor dat gebouwen na oplevering niet verder op brandveiligheid worden onderhouden of gecontroleerd. Een bijkomend gevaar is dat de brand pas laat ontdekt wordt doordat de parkeergarage vaak verlaten is.

Het wonen boven parkeergarages kan dus grote gevolgen hebben wanneer in de parkeergarage brand uitbreekt. De draagconstructie kan hierbij dusdanige schade oplopen dat het bovengelegen woongebouw zelfs voor langere tijd onbewoonbaar wordt.

Referentieprojecten
Bergh Brandscheidingen heeft inmiddels diverse parkeergarages brandveilig gemaakt. Voor Woningstichting Stadlander, MVGM verzorgden we het advies en de uitvoering van de werkzaamheden.