Certificering Brandmeldinstallatie

Bergh Brandveiligheidsinstallaties begeleidt het gehele traject vanaf het advies, de aanvraag tot en met het leveren van brandmeldinstallaties. Ook de certificering van brandmeldinstallaties is bij ons in goede handen! Dit geldt voor nieuwe maar ook voor bestaande brandmeldinstallaties.

Bergh Brandveiligheid staat garant voor de juiste kwaliteit van de begeleiding, het functioneren en de juiste nazorg van deze brandmeldinstallaties.

Tijdens het jaarlijks onderhoud wordt de gehele installatie gecontroleerd op een juiste werking e.e.a. getoetst aan het opgestelde en geaccordeerde programma van eisen (PvE). Indien alles in orde is, kan er (mits overeengekomen) een onderhoudscertificaat conform CCV worden afgegeven.

Bergh Brandveiligheid als PvE opsteller voor certificering van brandmeldinstallaties

Om uiteindelijk tot een inspectiecertificaat te kunnen komen is het noodzakelijk om vooraf een PvE op te stellen waarin de uitgangspunten worden vastgelegd voor de te realiseren brandmeldinstallatie. Hierin worden de eisen geformuleerd gebaseerd op de wettelijke regelgeving zoals het bouwbesluit 2012, de bouwverordening, normen en hiervoor geldende richtlijnen.

Het PvE wordt opgesteld door een Projecteringsdeskundige en getoetst door een 2de Projecteringsdeskundige. Voor bestaande installaties is het vaak wenselijk de situatie ter plaatse door een adviseur te laten opnemen. Na goedkeuring op het PvE kan verdere invulling gegeven worden aan het project.

Verstrekken van het product- en onderhoudscertificaat

Nadat de installatie volledig in gebruik gesteld is, wordt de werking en projectie getoetst aan het geaccordeerde PvE. Dit wordt vastgelegd in een rapport van oplevering waarin alle voor de installatie relevante gegevens worden gecontroleerd en beoordeeld. Indien er geen tekortkomingen zijn kan (mits overeengekomen) een productcertificaat worden afgegeven. Hetzelfde geldt voor het verstrekken van een onderhoudscertificaat. Na het onderhoud wordt er een rapport van onderhoud opgesteld en indien er geen tekortkomingen zijn geconstateerd kan ook hiervoor een onderhoudscertificaat (mits overeengekomen) worden afgegeven.

Inspectiecertificaat

Het doel van een Inspectiecertificaat is het aantonen en borgen van de kwaliteit en werking van een installatie. Deze Inspecties dienen te worden uitgevoerd door een onafhankelijke en erkende inspectie-instelling. Als de installatie is aangelegd, geleverd en onderhouden op basis van een product / onderhoudscertificaat, dan is de omvang van de inspectie beperkter. Bij het uitvoeren van een inspectie, wordt gewerkt met een checklist. Deze checklist is een stuk korter als de installatie is uitgevoerd door een Erkend CCV-Branddetectiebedrijf en/of Onderhoudsbedrijf en onder certificatie is aangelegd, geleverd en/of onderhouden. De kosten van een inspectie vallen hierdoor lager uit.

Het proces rondom de certificering van de brandmeldinstallatie van jouw pand is naast een uitgebreid proces ook een zeer belangrijk proces. Het is een proces waar wij als experts op het gebied van brandveilig je graag bij willen helpen. 

Meer informatie