Onderhoud brandmeldinstallaties

Onderhoud brandmeldinstallaties; het is vaak iets wat 'vergeten' wordt. Maar met een onderhoudscontact ben je altijd verzekerd van een snelle service en gedegen onderhoud aan jouw brandmeldinstallatie. Na het afsluiten van het contract is de installatie opgenomen in de 24-uur servicedienst. Je bent dan gegarandeerd van assistentie in geval van storingen.

Bergh Brandveiligheid biedt onderhoudscontracten aan zonder certificatie maar ook contracten waarin het leveren van een onderhoudscertificaat conform de BMI2011 regeling is opgenomen.

Meer informatie

Tijdens onderhoud brandmeldinstallaties wordt een Rapport van Onderhoud opgesteld. Eventuele tekortkomingen worden hierin schriftelijk vastgelegd en gedeeld met de opdrachtgever.

De uitgevoerde werkzaamheden worden vastgelegd in het logboek. In dit logboek bevinden zich alle voor de installatie relevante documenten.

De inspectie (indien vereist) moet door een onafhankelijke inspectie-instelling worden uitgevoerd en kan niet door een onderhoudsbedrijf gedaan worden.

Beheerder Brandmeldinstallatie

Conform de NEN 2654-1 en NEN2654-2 dient de installatie periodiek te worden gecontroleerd door een Beheerder Brandmeldinstallatie.

Bergh Brandveiligheid is beheerder brandmeldinstallaties en neemt deze zorg uit handen. Ook begeleiden we je eventueel in het volgen van een cursus Beheerder Brandmeldinstallatie waarna je het in eigen beheer kan uitvoeren.

Citaat uit de Norm:

"De Nederlandse Norm NEN2654 stelt dat de gebruiker van een gebouw waarin een brandmeldinstallatie is geïnstalleerd, één of meerdere personen aanstelt die opgeleid zijn tot Beheerder Brandmeld- en Ontruimingsalarminstallatie. Een Beheerder Brandmeld- en Ontruimingsalarminstallatie is verantwoordelijk voor de bediening, het beheer en de periodieke controle van de brandmeldinstallatie. Tevens draagt de Beheerder Brandmeld- en Ontruimingsalarminstallatie zorg voor het voorkomen van zoveel mogelijk onechte en ongewenste brandmeldingen."

Indien Bergh Brandveiligheid het onderhoud van de brandmeldinstallatie voor je verzorgt ben je verzekerd van:

  • Periodieke controles (11 maal per jaar);
  • Maandelijkse rapportage van de bevindingen;
  • Snellere constatering van problemen, tekortkomingen ect.

Meer weten over onderhoud brandmeldinstallaties?

Wil je meer informatie over de dienstverlening van Bergh Brandveiligheid rondom het onderhoud van brandmeldinstallaties? Of heb je direct een specifieke vraag over jouw brandmeldinstallatie? Neem dan contact met ons op en we helpen je graag! 

Neem contact op