ZorgSaam Zorggroep Zeeuws-Vlaarderen

  • Zorg
Naar alle projecten

Sinds een aantal jaar werken we op intensieve basis aan de brandveiligheid op verschillende locaties van de Stichting ZorgSaam Zorggroep Zeeuws Vlaanderen. We zijn trots op het partnerschap met ZorgSaam en vertellen er graag over.

ZorgSaam

ZorgSaam is de specialist in zorg voor jong en oud in de regio Zeeuws-Vlaanderen én daarbuiten. ZorgSaam biedt ziekenhuiszorg, ambulancezorg, thuiszorg en ouderenzorg vanuit verschillende locaties verspreid over heel Zeeuws-Vlaanderen.

Werken aan Brandveiligheid

De samenwerking tussen Bergh Brandveiligheid en ZorgSaam startte met werkzaamheden op de ouderenzorglocatie Vremdieke in Hoek in oktober 2018. Op basis van een brandveiligheidsrapportage van Nieman en onze eigen bevindingen op locatie zijn we aan de slag gegaan met het aanbrengen van brandwerende voorzieningen ter hoogte van de hoofdcompartimenteringen. Hierbij moet onder andere gedacht worden aan het aanbrengen van brandwerende strips en latten, het brandwerend opwaarderen van deuren en het aanbrengen van brandwerende afdichtingen rondom leidingen.  

Begin 2019 hebben we onze werkzaamheden binnen ZorgSaam gecontinueerd bij Ziekenhuis en Gezondheidscentrum Antonius in Oostburg. Op alle vijf verdiepingen zijn de brandveiligheidsvoorzieningen op orde gebracht. Zo hebben we de brandwerende puien aangepast en brandwerende afwerkingen aangebracht. Alle verdiepingen zijn geregistreerd in onze app. De app dient als online logboek voor ZorgSaam en om grip te houden op de brandveiligheid. De werkzaamheden in Antonius zijn in 2020 afgerond.

Daarna kregen de werkzaamheden bij ouderenzorglocatie Vremdieke in Hoek een vervolg. In de zomer van 2020 zijn we gestart met het aanbrengen van brandwerende voorzieningen in de 60 appartementen van deze ouderenzorglocatie.

Naast een uitvoerende en adviserende rol begeleiden wij onze opdrachtgevers ook in de communicatie richting gemeenten als het gaan om brandveiligheidsvoorzieningen. Na een grondige inspectie bleek dat de vluchtveiligheid op ouderenzorglocatie Emmaus in Ijzendijke geoptimaliseerd diende te worden. Samen met ZorgSaam hebben wij een brandveiligheidsplan opgesteld en voorgelegd aan de gemeente. In dit plan doen we voorstellen waarmee we de brandveiligheid op de locatie naar een hoger niveau tillen en specifiek kunnen werken aan een optimale ontruiming in geval van calamiteit. Zo zijn de brandwerende scheidingen in de appartementen afgedicht en is ieder appartement voorzien van een gecertificeerde branddeur.

Samen bouwen aan brandveiligheid

Werken aan brandveiligheid doen we niet alleen. Door op ZorgSaam ziekenhuislocatie De Honte in Terneuzen samen te werken met verschillende partners, dragen we ook in dit ziekenhuis bij aan een veilige(re) leef- en werkomgeving voor patiënt, zorgverlener en bezoeker.

Op basis van een brandveiligheidsrapportage van adviseur Nieman en de inbreng van Efectis hebben we een meerjarig brandveiligheidsplan opgesteld. Uitgangspunt van dit plan is het optimaliseren van de beheersbaarheid van de brandveiligheid. Hier werken wij de komende jaren met een vast team aan in het ziekenhuis; we verbeteren en passen aan waar nodig en zorgen dat de bestaande brandveiligheid zo optimaal mogelijk geregeld is.

We zijn partner bij ZorgSaam!

ZorgSaam heeft ‘het verbeteren van de gezondheid en het welzijn van de bevolking van Zeeuws-Vlaanderen en daarbuiten’ tot haar missie gemaakt. Op onze beurt zorgen wij dat de brandveiligheid op de verschillende locaties zo optimaal mogelijk geregeld is. We zijn blij met het partnerschap met ZorgSaam en zijn trots op de bijdrage die wij kunnen leveren aan het nog veiliger en comfortabeler maken van de werkomgeving van het zorgpersoneel en de leefomgeving van de patiënten van ZorgSaam. Zo willen wij Samen Beter Bouwen!

Opdrachtgever

ZorgSaam

Ik help je graag verder

Matt van Gorkom

Hoofd bedrijfsbureau Stel je vraag

Updates

De Honte ziekenhuis in Terneuzen

Werkzaamheden in uitvoering: vrijloopdeurdrangers, opwaarderen brandwerende deuren, d.m.v. infrezen van brandwerende strip, brand-/vlinderkleppen, diverse doorvoeringen per registratie, nieuwe brandwerende deuren.

23-11-2020
Emmaus in Ijzendijke

Werkzaamheden uitgevoerd (oa): Vrijloopdeurdrangers, sloten, brand-/vlinderkleppen, diverse doorvoeringen per registratie, brandwerende deuren en beplating

12-10-2020
Antonius ziekenhuis in Oostburg

Werkzaamheden uitgevoerd (oa): Vrijloopdeurdrangers, Opwaarderen brandwerende deuren, d.m.v. infrezen van brandwerende strip, brand-/vlinderkleppen en brandwerende beplating

29-06-2020
De Blaauwe Hoeve gebouw S in Hulst

Werkzaamheden uitgevoerd (oa): 2 รก 3 doorvoeringen per registratie.

26-06-2020
Vremdieke in Hoek - Fase 2

Werkzaamheden uitgevoerd (oa): Brandvlinderkleppen, doorvoeringen en brandwerende beplating.

01-06-2020
De Stelle in Oostburg

Diverse brandwerende voorzieningen aangebracht en opgewaardeerd zodat locatie weer voldoet aan de huidig geldende brandveiligheidseisen.

06-05-2020

Diensten binnen dit project

Brandwerend afdichten

Laat een brand niet overslaan naar naastgelegen ruimtes. Het brandwerend afdichten van gaten, naden en kieren is essentieel voor de brandveiligheid in jouw pand.

Beschermen van constructies

De hitteontwikkeling die ontstaat bij een brand heeft impact op de hoofddraagconstructie. Wij zorgen voor een brandvertragende voorziening op de draagconstructie.

Onderhoud en beheer

Brandveiligheid is een continu proces waarvoor aandacht nodig is. Wij inspecteren en herstellen de brandscheidingen waar nodig.

Brandveiligheidsinstallaties

Wanneer er brand uitbreekt, is het belangrijk om snel te handelen. Door de installatie van de juiste brandveiligheidsinstallaties kan er snel en veilig worden ontruimd.

Advies brandveiligheid

Brandveiligheid is een belangrijk thema waar de laatste tijd steeds meer aandacht aan wordt besteed. Gedegen advies rondom brandveiligheid is daarom belangrijker dan ooit.