Brandveilig Bravis ziekenhuis

  • Zorg
Naar alle projecten

Door de jaren heen hebben wij diverse onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd aan de compartimentering op de locatie Roosendaal.

Dat ging vaak in combinatie met nieuwbouw en verbouwingen door het gehele ziekenhuis, waar vooral onze collega’s van Bergh Bouw en Bergh Bouwsystemen bij betrokken waren. Onderdeel van de opdracht was het aanbrengen van brandwerende afdichtingen rondom de leidingen, het brandwerend spuiten en betimmeren van de hoofddraagconstructie en het beschermen van de dakbeplating tegen brandoverslag.

Omdat de laatste jaren enorme uit- en inbreidingen hebben plaatsgevonden heeft Bravis een Masterplan Brandveiligheid laten opstellen door de adviseur. In combinatie met een sprinkler is een optimaal plan weggelegd voor een veilig gebruik van de locatie. Het toepassen van een sprinkler betekent niet dat brandscheidingen overbodig zijn. Om veilig vluchten mogelijk te maken in combinatie met horizontale evacuatie is een compartimentering nodig.

In samenwerking met het Bravis ziekenhuis, Engie en Bergh Bouw is de totale brandveiligheid van het beddenhuis aangepakt, gelijktijdig met het renoveren van 4 HighCare afdelingen.

Aanpak

In een korte periode hebben de medewerkers van Bergh Brandveiligheid de enorme klus geklaard. Dit moest vanwege de interne verhuisbewegingen gedaan worden binnen 1 werkweek, voor 2 afdelingen. Om de werkzaamheden van alle disciplines (sprinkler, BMI, bouwkundig en de verhuizingen) gestroomlijnd te laten plaatsvinden, waren afwijkende werktijden noodzakelijk.

Gedurende de uitvoering is er een online logboek aangelegd waarbij adviseur en opdrachtgever “Live” mee konden kijken naar de kwaliteit en voortgang. Zo heeft de opdrachtgever een overzicht van de brandveiligheidsituatie in zijn gebouw.

Meer weten over ons online logboek? Lees hier verder:

Opdrachtgever:

Bravis ziekenhuis

Locatie:

Roosendaal

Ik help je graag verder

Rob Michielsen

Directeur Stel je vraag

Diensten binnen dit project

Brandwerend afdichten

Laat een brand niet overslaan naar naastgelegen ruimtes. Het brandwerend afdichten van gaten, naden en kieren is essentieel voor de brandveiligheid in jouw pand.

Compartimenteren

Het compartimenteren van jouw pand is nodig om de omvang van een brand te kunnen beperken en veilig vluchten mogelijk te maken.

Inspectie en advies

Het brandveilig maken van een pand is een nauwkeurige klus. Bergh Brandveiligheid inspecteert het pand en adviseert over de te nemen maatregelen.

Beschermen van constructies

De hitteontwikkeling die ontstaat bij een brand heeft impact op de hoofddraagconstructie. Wij zorgen voor een brandvertragende voorziening op de draagconstructie.

Onderhoud en beheer

Brandveiligheid is een continu proces waarvoor aandacht nodig is. Wij inspecteren en herstellen de brandscheidingen waar nodig.

Brandveiligheidsinstallaties

Wanneer er brand uitbreekt, is het belangrijk om snel te handelen. Door de installatie van de juiste brandveiligheidsinstallaties kan er snel en veilig worden ontruimd.

Online logboek

Het brandveilig houden van een pand kan niet zonder een degelijke registratie van de genomen maatregelen. Met ons online logboek houden we grip op de brandveiligheid.