Met een 9+ werken we door!

20-03-2023
Terug naar overzicht

We hebben vanuit Woongoed Middelburg de opdracht ontvangen om 91 gebouwen, waaronder portiekflats, maisonnettewoningen en galerijflats brandtechnisch op orde te brengen in een raamovereenkomst tot medio 2025.

Inmiddels zijn we al enkele maanden bezig en zijn de werkzaamheden op meerdere locaties afgerond. Dit naar grote tevredenheid van onze opdrachtgever en de meer dan 1200 bewoners. Na het afronden van de werkzaamheden worden alle bewoners namelijk gevraagd om een tevredenheidsenquête in te vullen. Het resultaat van deze vragenlijst ook zeker om over naar huis te schrijven! Met een score van 9+ blijven we op hoog tempo doorwerken om dit project te voltooien.

Op dit moment zijn we werkzaam op twee locaties, namelijk aan de A. Lauwereyszstraat en bij wooncomplex Tabadila in de Rijstraat. Bij dit wooncomplex zijn we bezig met een bijzonder timmerwerkje waarbij de brandcompartimenten worden aangepast. Door een brandwerende borstwering te maken met brandwerende kozijnen en brandwerend glas, worden compartimenten verkleind en kan brand sneller worden ingeperkt. 

Tenslotte zijn we continu bezig met de werkvoorbereidingen voor de volgende locaties. Middels warme opnames in samenwerking met Vigiles, kunnen we de werkzaamheden planmatig blijven voortzetten tot alle locaties medio 2025 voorzien zijn van een hogere mate van brandveiligheid. 

Meer weten over onze projecten? Lees hier verder 

Projecten 


Ik help je graag verder

Alfons Paardekam

Projectleieder 0165 515 555 Stel je vraag