Maaike sluit haar afstudeerstage succesvol af!

15-07-2021
Terug naar overzicht

Maaike studeert af bij Bergh Brandveiligheid

Dit had Maaike te zeggen over haar afstudeerstage bij Bergh Brandveiligheid: 

“Het afgelopen half jaar heb ik mijn afstudeerstage voor de studie Integrale Veiligheidskunde bij Bergh Brandveiligheid gelopen. Tijdens deze periode heb ik een onderzoek gedaan naar de kwaliteitsborging van brandveilige doorvoeringen in gebouwen. 

Gebouwen zijn onderverdeeld in verschillende brandcompartimenten. Door middel van een brandscheiding worden brandcompartimenten gescheiden van andere ruimtes. In een brandscheiding bevinden zich verschillende objecten, waaronder doorvoeringen. Deze leiden bijvoorbeeld de water- of gasvoorziening naar een ander compartiment. Om de werking van de brandscheiding te behouden, moeten doorvoeringen op een juiste manier worden afgedicht. Eén onjuist afgedichte doorvoering kan namelijk al volledig afbreuk doen aan de brandscheiding.

Om een juist afgedichte doorvoering te bewerkstelligen is het nodig om te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving in Nederland. Het Bouwbesluit 2012 is hierbij een leidend document. Hierin wordt gesteld dat een doorvoering altijd moet blijven voldoen aan de eis tegen branddoor- en overslag en rookdoorgang. In de praktijk komt het voor dat deze eis niet altijd wordt gehaald waardoor de kwaliteit van de doorvoering niet meer geborgd is. Deze kwaliteitsafbreuk komt mede door de betrokkenheid van verschillende partijen in het (ver)bouwproces. De werkzaamheden van deze partijen zijn niet altijd goed op elkaar afgestemd. Daarnaast worden producten niet altijd toegepast zoals deze zijn getest. Ook onwetendheid bij gebouweigenaren en grijs gebied in wet- en regelgeving zorgen voor kwaliteitsafbreuk.

Om deze scenario’s te voorkomen en de kwaliteit van doorvoeringen in de brandscheiding te behouden zijn er een aantal manieren van kwaliteitsborging. Een dienst of product kan bijvoorbeeld gecertificeerd worden of er kunnen onderhoudscontracten worden afgesloten waarbij verplichtingen ontstaan voor de verschillende partijen.

Op basis van dit onderzoek zijn een aantal aanbevelingen gedaan die Bergh Brandveiligheid intern in acht heeft genomen. Met oog op de toekomst gaan zij aan de slag om de kwaliteitsborging verder te blijven ontwikkelen.

Het is een erg leuke en leerzame periode geweest bij Bergh Brandveiligheid waarvoor ik de collega’s nogmaals wil bedanken!”

Is stagelopen bij Bergh Brandveiligheid iets voor jou? Bekijk dan de vacature!

Stage vacature

Ik help je graag verder

Rob Michielsen

Directeur Stel je vraag