GGZWNB investeert in brandveiligheid

10-12-2014
Terug naar overzicht

Bergh Brandscheidingen heeft in opdracht van Geestelijke Gezondheidszorg Westelijk Noord-Brabant (GGZWNB) de brandveiligheid van het pand aan de Laan van België in Roosendaal verbeterd. Deze locatie is in gebruik als ambulante zorglocatie, ook zijn er diverse kantoorfuncties in gehuisvest.

Totaalaanpak

Het doel van de aanpak was de luchtkwaliteit en ventilatie voor medewerkers en bezoekers te verbeteren. Daarom waren er aanpassingen noodzakelijk aan de buitenkozijnen. Omdat deze gevel gelegen is op de erfgrens, moet deze vanuit wettelijk oogpunt voldoen aan een brandwerendheidseis.
De buitenkozijnen en beglazing zijn daarom vervangen in een variant met 30 minuten-brandvertragende eigenschappen en detaillering. Ook de ventilatieroosters beschikken over dezelfde mate van brandwerendheid. Om de overlast tot een minimum te beperken, zijn de verbouwingswerkzaamheden voornamelijk in het weekend en na werktijd uitgevoerd.