Brandveiligheid aangepakt in bewoonde situatie

07-11-2016
Terug naar overzicht

Brandveiligheid aangepakt in bewoonde situatie
Medio september zijn we gestart met het brandveilig maken van locatie Westerwiek. Momenteel worden de laatste woningen gereed gemaakt en we kunnen nu al terugblikken op een succesvol verlopen project. Dit is grotendeels te danken aan de voorbereiding waarbij we de bewoners hebben betrokken en hebben geïnformeerd over de werkzaamheden. De bewonersinfomiddag begin augustus was hiervoor de aftrap.

Aanpak

Naar aanleiding van een brandveiligheidscheck welke in opdracht van Allee Wonen is uitgevoerd zijn een aantal verbeterpunten naar voren gekomen. Met behulp van doordachte uitvoeringsdetails en een plan van aanpak ingezet op een geruisloze uitvoering voor de bewoners, was de opdrachtgever voldoende overtuigd om de opdracht aan Bergh Brandscheidingen te gunnen.

Vanuit de opdracht zijn de brandscheidingen aangepakt rondom de technische ruimtes en hebben we onderdelen vervangen zoals deuren en beglazing. Een belangrijk deel van de opdracht was het vervangen van de gevels van de woningen aan de binnenzijde welke grenst aan het atrium. De huidige beplating voldeed niet aan de eisen ten aanzien van de brandwerendheid en de brandklasse en is vervangen in een brandwerende beplating.

Resultaat

Het eindresultaat is verfrissend, strakke wandbeplating in een moderne kleurstelling. Zo is al het zichtbare brandveilig gemaakt, maar belangrijker; ook al het onzichtbare voldoet aan de eisen. De opdrachtgever krijgt een logboek overhandigd en een inlogcode voor de digitale beheeromgeving van de Bergh Brandscheidingen App.

We blikken terug op een geruisloos verlopen project en willen alle bewoners en de opdrachtgever bedanken voor de medewerking, het vertrouwen en de gastvrijheid.