Voortgang 34 parkeergarages Den Haag

18-10-2018
Terug naar overzicht

In opdracht van de Gemeente Den Haag en in samenwerking met Lomans zijn we voortvarend begonnen met het diverse brandveiligheidsmaatregelen ter behoeve van 34 parkeergarages in Den Haag.

De exacte maatregelen zijn per garage afhankelijk van de grootte en de situatie. Hierbij is de doelstelling om de garages op een veiligheidsniveau te brengen conform regelgeving, waarbij risico’s voor omgeving en hulpdiensten zo veel als mogelijk tot een minimum worden beperkt.

Om de risico’s voor de omgeving en uitvoerende partijen tijdens de uitvoering te waarborgen zorgen we voor diverse werkgebieden in de parkeergarage. Hierbij is de communicatie tussen beheerder, omwonende en abonnementhouders cruciaal om er tijdig voor te zorgen dat een werkgebied vrij beschikbaar is.

Momenteel wordt de 4de parkeergarage opgeleverd en kunnen we terugkijken op een mooie samenwerking met Lomans en diverse betrokken partijen.