Onderhoud en beheer

Brandveiligheid is een continu proces waar aandacht voor nodig is. Bergh Brandveiligheid staat voor kwaliteit en om deze kwaliteit te kunnen waarborgen willen wij je wijzen op de zorgplicht vanuit het Bouwbesluit. De gebouweigenaar is verplicht om periodiek onderhoud uit te (laten) voeren en adequaat te inspecteren en waar nodig onvolkomenheden te herstellen.

In de loop der tijd vinden er mutaties en verbouwingen plaats welke de brandveiligheid niet altijd ten goede komen. Uit ervaring weten wij dat brandscheidingen vaak manco’s vertonen, veroorzaakt door werkzaamheden die in de loop der jaren zijn uitgevoerd. Een extra kabel- of leidingdoorvoer is immers zo aangebracht.

Digitaal beheer van de brandveiligheid

Bergh Brandveiligheid heeft een unieke tool ontwikkeld om de brandveiligheid in combinatie met het onderhoud beheersbaar te maken. Door aangebrachte voorzieningen een unieke code te geven kan een doorbreking van een afdichting of een nieuwe doorvoer gemeld worden. Direct, of indien gewenst tijdens de uitvoering de eerstvolgende onderhoudsronde, kunnen we het herstel uitvoeren.

Werking digitaal logboek

De hoofddoelstelling van onze applicatie is het instandhouden en beheersbaar maken van de brandveiligheid. In één oogopslag moet zichtbaar zijn wat de status is van de brandveiligheid in jouw pand. 

Om dit te bereiken voegen we de gebruiksvergunning van de plattegronden met compartimentering toe aan het systeem. Hierop wordt de beschikbare data vastgelegd van afdichtingen,(eventueel branddeuren, kleppen, beglazing, rolschermen kunnen ook worden toegevoegd).

Het systeem is volledig digitaal inzichtelijk. Een afgedrukte versie kan soms noodzakelijk zijn om het geheel te kunnen delen met andere partijen (bijvoorbeeld voor een aanbesteding van verbouwingswerkzaamheden). Het maken van een afdruk naar PDF of printer is daarom mogelijk vanuit de applicatie.

Gegevens altijd up-to-date beschikbaar

Vanaf ieder apparaat met internet en via de app [link naar de pagina waar de app te downloaden is] op Smartphone (Android) zijn de gegevens te raadplegen. Ook als er even geen internet beschikbaar is, kunnen de gedownloade gegevens in de app worden ingezien en bewerkt waarbij op een later tijdstip alles geüpload wordt naar de server.

We hebben voor deze opzet gekozen omdat in gebouwen met veel beton, metselwerk of staal de verbinding van 3G of 4G niet optimaal is of omdat er niet met een dataverbinding gewerkt mag worden (bijvoorbeeld bij gevoelige apparatuur in ziekenhuizen of bij een verbod op communicatiemiddelen zoals in een penitiaire inrichting).

Gebruiksvriendelijk

Op ieder niveau moet de bediening eenvoudig en doelmatig zijn: onze applicateurs moeten hun werk met behulp van de app eenvoudiger en sneller kunnen doen dan bij een handmatige registratie. Vanaf het moment van invoeren in het systeem is de informatie zichtbaar op ieder niveau.

Voor de gebruiker wordt er een inlog beschikbaar in een overzichtelijke web-omgeving. Na te zijn ingelogd met een eigen e-mailadres en wachtwoord, kan de gebruiker aan de slag. Dit kan handig zijn om bijvoorbeeld controlerende instanties of derden direct inzicht te geven in de informatie.

Bij het openen van het project is zichtbaar welke afdichtingen de status “goed” hebben en welke “onbekend” of “doorbroken” (resp. groen, oranje en rood). Bij bestaande afdichtingen van derden kiezen wij ervoor deze ook in de registratie toe te voegen. Als we de indruk hebben dat deze correct zijn uitgevoerd (bijvoorbeeld conform de NiVBR-richtlijnen of de praktijkrichtlijnen van het verwerkte product) geven we dat aan met een blauwe stip op de plattegrond.

Melden van een doorbroken afdichting

We kunnen gebruikers en onderhoudspartijen toegang geven tot de applicatie waardoor het melden van doorbroken afdichtingen of gemaakte sparingen mogelijk wordt. Iedere applicatie is voorzien van een QR-code en via de te downloaden app of via de website kan men een mankement melden.

Nieuwe doorbraken

Zonder QR code kan men een rode stip op de plattegrond plaatsen en daarmee de exacte locatie doorgeven van de doorbraak. Dit vereenvoudigt het zoeken naar de doorbraak.

Meer informatie